Regulamin promocji „5+1 GRATIS”

 1. Promocja 5+1 GRATIS dotyczy tylko produktów z kategorii ODZIEŻ oraz PLUS SIZE.
 2. Przy zakupie 6 produktów z wymienionych w pkt 1 kategorii Klientowi przysługuje zniżka w wysokości 100% na najtańszy z kupowanych produktów z kategorii wymienionych w pkt 1 .
 3. Zniżka naliczana jest automatycznie w Koszyku, Klient zostaje poinformowany o wysokości zniżki komunikatem w Koszyku
 4. Promocja 5+1 GRATIS jest powtarzalna tzn. w przypadku zakupu 12 produktów z kategorii wymienionych w pkt 1 Klientowi przysługują 100% zniżki na 2 najtańsze produkty spośród kupowanych, przy zakupie 18 produktów na 3 produkty itd.
 5. Każdy Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie.
 6. Promocja nie dotyczy produktów przecenionych lub z wyprzedaży.
 7. W związku z udzielonym rabatem za zwrócone produkty objęte 100 % zniżką nie przysługuje zwrot regularnej ceny.
 8. Produkt na który została udzielona 100 % zniżka może zostać wymieniony na inny produkt, którego cena jest równa lub mniejsza od regularnej ceny produktu na który została udzielona 100% zniżka oraz należy do kategorii ODZIEŻ lub PLUS SIZE.
 9. Zwrot lub wymiana produktu na który udzielono 100% zniżki w ramach promocji 5+1 GRATIS odbywa się zgodnie z procedurą zwrotu opisaną w Regulaminie sklepu www.e-cto.pl. Koszty przesyłki ponosi Klient.
 10. W przypadku zwrotu innych produktów z danego zamówienia, uprawniających do otrzymania zniżki i równoczesnym nie zwróceniu produktu na który udzielona została zniżka, Kupujący traci prawo do zniżki , a kwota zwrotu za oddane produkty zostanie pomniejszona o kwotę zniżki udzielonej na rabatowany produkt. Chyba, że ilość rzeczy niezwróconych nadal uprawnia do otrzymania zniżki.
 11. Promocja łączy się z udzielonymi kuponami.
 12. Promocja 5+1 GRATIS trwa do odwołania.